OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018
   Hlavná stránka » Akcie » OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018


       Dňa 28.6.2018 sa na našej škole v duchu hesla „Hlinská myslí, Hlinská tvorí, Hlinská športuje, Hlinská víťazí“ uskutočnil už 16. ročník OLYMPIJSKÉHO DŇA - GYMZA 2018.
       Olympijská hymna a oheň otvorili priestor pre úvodné príhovory riaditeľky školy, pani Aleny Strýčkovej, a bývalej úspešnej atlétky z našich radov, Oľgy Faškovej, po ktorých sa už otvorili všetky priestory našej školy, aby sa stali dejiskom fair-play súťaženia, zábavy, tvorivosti, veľkých výkonov i formovania triednych kolektívov.
       Tento rok sa niesol v znameni veľkých zmien OD z dôvodu prichádzajúcej rekonštrukcie telocvične. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, z ktorých dve predstavovali spojenie vedomostných a praktickych zručnosti (marshmalow a športová pantonima) a mali veľký úspech u našich študentov.
       Deň plný športových zážitkov vyvrcholil vyhodnotením jednotlivých súťaží. Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia a Olympijského klubu Žilina tých najúspešnejších čakala sladká odmena, diplomy, medaily a drobné vecné ceny.
       Poďakovanie patrí všetkým, ktorí na tejto tradičnej akcii školy pomáhali, Olympijskému klubu Žilina v zastúpení pána Staňa, Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Hlinská za materiálnu podporu, učiteľom zastrešujúcim jednotlivé športy, členom Žiackej školskej rady a samozrejme celému tímu PK TSV za organizáciu OD 2018.
       Celý Olympijský deň bol pekným zavŕšením školského roka a ďalším dôkazom toho, že Gymnázium Hlinská tvorí jeden veľký súdržný tím. Veríme, že tradícia tohto dňa bude pokračovať aj v nasledujúcom ročníku.

       PK TSV


fotogalériavideo
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk