ABSOLVENTSKÁ SLÁVNOSŤ
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » ABSOLVENTSKÁ SLÁVNOSŤ

ABSOLVENTSKÁ SLÁVNOSŤ


       Absolventská slávnosť – akcia, na ktorú sa teší každý maturant Gymnázia Hlinská v Žiline. Je spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení a udeľovaním pochvál od riaditeľky školy za štvorročné študijné výsledky a úspechy v mimovyučovacích aktivitách. Je vyvrcholením náročného obdobia, počas ktorého museli naši maturanti preukázať mnohé vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas gymnaziálneho štúdia. Srdečne všetkým absolventom blahoželáme a želáme šťastné vykročenie do ďalšieho života.

       Kitašová K.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk