Výsledky prijímacieho konania
   Hlavná stránka » Prijímacie konanie » Výsledky prijímacieho konania

Zobraziť tabuľky zoradené podľa počtu bodov


Kód: 7902 J gymnázium

Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 zoradených do poradia podľa prideleného kódu, ktorí splnili kritéria prijatia bez prijímacích skúšok a zúčastnili sa zápisu prijatých uchádzačov.

Poradie Kód uchádzača
1G147
2G321
3G390
4G533
5G646
6G755
7G932

Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019, zoradených do poradia podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, ktorí splnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ak sa zúčastnia zápisu, budú prijatí na štúdium.

Zápis uchádzačov bude dňa 23. a 24. mája 2018 od 13:00 do 15:30. Na zápise sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca. So sebou si prinesú zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.


Poradie Kód uchádzača Sj M Body spolu
21G0083025224,5
19G0202930225,0
18G0243225225,5
61G0302218205,5
64G0372629205,0
79G0562224199,5
39G0682820216,0
84G0852728197,5
87G1152427196,5
57G1282719209,5
25G1573524224,0
48G1622622213,0
47G1652532214,5
58G1682619209,0
29G1833122222,0
90G2192317195,0
63G2322615205,0
53G2412729211,5
36G2423127218,5
37G2502923217,5
34G2523120219,5
89G2622815196,0
69G2812917202,5
51G2842818212,0
49G2962232212,5
83G3101930197,5
28G3342922222,5
35G3372528218,5
45G3382820215,0
40G3433219216,0
65G3602820205,0
71G3812624202,5
67G3882916203,5
22G3962827224,5
74G3983415200,5
73G4022818202,0
16G4053118226,0
68G4172026203,5
8G4663135249,5
88G4682915196,5
11G4903331233,0
54G4912124211,0
80G5102822199,0
52G5153417211,5
76G5272723200,5
27G5303426223,0
17G5313222225,5
77G5391822200,5
24G5453521224,0
55G5462718210,0
23G5512427224,5
13G5583430227,5
14G5743336227,5
50G5912427212,5
10G6003427234,5
9G6072738238,5
20G6123322224,5
59G6153219207,5
60G6172613206,0
75G6201917200,5
30G6372826221,0
62G6433019205,5
82G6862326198,0
78G6901925200,0
31G7162831220,5
41G7332424216,0
38G7423421216,5
46G7452825215,0
81G7562323199,0
72G7741827202,0
85G7792516197,0
86G7952414197,0
43G8043227216,0
12G8182732231,0
56G8632220209,5
26G8953019223,5
70G9043121202,5
15G9052828226,0
44G9132424215,0
33G9353323220,0
32G9403227220,0
42G9482727216,0
66G9862617203,5

Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019, zoradených do poradia podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, ktorí splnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta. Môžu byť prijatí na štúdium , ak budú splnené súčasne tieto dve podmienky:
  • uchádzač si podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium pre nedostatok miesta
  • uchádzači, ktorí mali vyšší počet bodov pri prijímacom konaní, sa na štúdium nezapíšu alebo svoj zápis zrušia
Poradie Kód uchádzača Sj M Body spolu
146G0162215166,5
92G0502717194,5
169G0511316142,5
158G0521918154,0
123G0552718179,5
137G0592116173,0
129G0672125177,0
128G0802420177,0
106G0861926190,0
145G0882314168,5
157G1202417158,5
96G1292519193,5
147G1342713165,5
135G1432316173,5
134G1483117174,0
172G1812515135,5
103G1892222191,0
156G1913119159,0
148G1942712165,0
107G1952023190,0
162G2032113151,0
101G2071919191,5
126G2152815178,5
113G2342713186,5
93G2772425194,0
112G2902422186,5
127G3051521178,5
149G3082516165,0
100G3112319191,5
155G3142514160,0
131G3152013176,0
99G3313118192,5
139G3422618170,5
151G3451822164,0
121G3692415180,0
173G3721617135,0
120G3892423181,0
170G3911812140,5
115G4063220184,5
116G4082121184,0
110G4152815189,5
171G4282116138,5
160G4762016152,5
138G4821814172,0
153G5012014163,5
109G5172320190,0
150G5202018164,0
174G5221613131,5
167G5241820146,0
108G5471922190,0
164G5552215149,0
144G5682016168,5
136G5751715173,0
111G5792518188,0
119G5832117181,5
152G6022219163,5
166G6041514147,5
91G6132516194,5
133G6232328174,5
102G6352113191,0
140G6472713170,0
125G6542814179,0
94G6583116193,5
143G6622314169,0
105G6752519190,5
117G6892017182,5
98G6952517192,5
97G7072131192,5
165G7372117148,5
118G7482623181,5
161G7811921152,0
168G7871216143,0
142G7902119169,0
163G8102215149,0
122G8212820180,0
141G8232815169,5
159G8301213153,0
124G8462113179,0
114G8562322185,0
104G8913015191,0
95G8931818193,5
130G8992018176,5
154G9612425161,5
132G9721723175,0

Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019, zoradených do poradia podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, ktorí nesplnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a nemôžu byť prijatí na štúdium.
Poradie Kód uchádzača Sj M Body spolu
27G032247124,5
5G0433010186,0
14G1061611158,5
22G1222111150,0
8G1722510176,0
28G247162116,5
20G263205151,0
15G274315155,5
19G2762311151,0
24G3162610141,5
7G3992611177,0
31G49491182,0
21G541188150,0
12G578207161,5
2G598299195,5
23G609218146,0
3G6412811186,0
9G682265174,5
30G698139107,5
26G708121131,0
25G769197132,5
11G802229165,5
13G812267161,0
1G816287195,5
29G840111109,5
16G874185155,0
6G878249183,5
4G9302511186,0
10G9381311165,5
18G970167151,5
17G998216154,0


Rozpis pridelených bodov


V Žiline 18. mája 2018 Mgr. Alena Strýčková, v.r.
riaditeľka školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk