Nech z odpadov neodpadneme
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Nech z odpadov neodpadneme

Nech z odpadov neodpadneme


       Tento a budúci školský rok sú ODPADY našou prioritnou témou v programe Zelená škola. Počas roka sme si zabezpečili nové nádoby na separáciu odpadov, pripravili niekoľko rovesníckych vzdelávaní s daným zameraním, úspešne riešili zadania projektu Elektroodpad – dopad, urobili diagnostiku odpadov v našej škole, vyčistili okolie školy od znečistenia .... a v pondelok 14.5.2018 sa žiaci prvého ročníka na odbornej exkurzii dozvedeli, ako sa zbavujeme odpadov z verejných kanalizácií.

       Na túto environmentálne orientovanú exkurziu do Čistiarne odpadových vôd v Hornom Hričove sme si zvolili aj spôsob dopravy, ktorý je čo najmenej zaťažujúci životné prostredie a peňaženky rodičov. Žiaci využili bezplatnú vlakovú dopravu a časť trasy sme absolvovali pešo.

       V samotnej čistiarni, ktorá čistí odpadové vody zo Žiliny a okolia, nás sprevádzal pán Ing. Haluška. Pri jednotlivých prevádzkach sme mohli sledovať celý postup prečistenia, ktorý sa skladá napr. z odstránenia štrku a zvyšných pevných častíc, z prevzdušnenia vody (má takú malú hustotu, že sa v nej nedá plávať, či udržať sa na hladine), z prečistenia baktériami až po vypustenie bývalej splaškovej vody do Váhu. Z kalu vytvoreného pri tomto procese získavajú bioplyn, ktorý čistiareň využíva ako zdroj paliva na vlastnú prevádzku. Týmto spôsobom si ušetria približne dve tretiny nákladov na elektrickú energiu.

       Hoci to v niektorých zariadeniach aj nevoňalo najpríjemnejšie, nikto z odpadov neodpadol a dúfame, že spoločne sa budeme snažiť o jeho minimalizáciu a šetrenie vody v každodennom živote.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk