Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS 2018
   Hlavná stránka » Maturita » Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS 2018

Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS 2018


       V dňoch 28. mája až 31. mája 2018 bude prebiehať na našej škole ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS).

       Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS sa uskutoční v pondelok 28. mája 2018 o 7:25 hod. v telocvični školy.


Program:
       1. Slovenská hymna
       2. Príhovor riaditeľky školy
       3. Príhovor pozvaného hosťa
       4. Príhovor zástupcu maturantov
       5. Príhovor predsedníčky školskej maturitnej komisie a otvorenie ÚFIČ MS 2018
       6. Ukončenie slávnostného otvorenia - Gaudeamus igitur

       Všetkým žiakom IV. ročníka – maturantom – želáme úspešné zvládnutie maturitných skúšok.V Žiline 11.5.2018
Mgr. M. Vaňko, zástupca riad. školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk