Študentská vedecká konferencia 2018
   Hlavná stránka » Akcie » Študentská vedecká konferencia 2018

Študentská vedecká konferencia 2018


       Dňa 25.4.2018 sa v priestoroch multimediálnej učebne č.29 na Gymnáziu Hlinská konala ŠVK, ktorá má svoju tradíciu na našej škole už šesť rokov.

       Žiaci I. - III. ročníka si pripravili prezentačné príspevky z rôznych oblastí vedy, ktoré predniesli pred svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi. Študenti preukázali, že majú veľmi dobré vedomosti k danej téme a prípadné nedostatky im ohodnotila komisia.

       Do konferencie sa prihlásilo 8 prác, pričom odprezentovaných bolo 6:

  Meno priezvisko Téma
1 Michaela Tumová III.D Dobrovoľníctvo
2 Timea Ševčíková I.D
Adriana Studená
Balená voda verzus voda z vodovodu
3 Sára Majsniarová III.B
Nina Šopincová
Radka Jedličáková
Spánok, spánkové poruchy
4 Andrea Repkovská III.D Hlinkova garda
5 Alena Staníková II.B Thomas Jefferson
6 Dominik Hrtánek III.B Revitalizácia okolia školy


       Tento rok sa rozhodla hodnotiaca komisia v zostave : p. Ďurek, p. Červencová a p. Rančáková udeliť 1. Miesto a dve 3. miesta, pretože práce, ktoré sa umiestnili na treťom mieste, boli na podobnej úrovni a nespĺňali všetky predpoklady odbornej práce. Každý žiak získal za aktívnu účasť na konferencii certifikát a najlepšie prezentačné príspevky žiakov boli vyhodnotené v poradí:

       I. miesto : Michaela Tumová, III.D
       III. miesto : Andrea Repkovská, III.D
       III. miesto : Nina Šopincová, Sára Majsniarová, Radka Jedličáková, III.B

       Veríme, že žiaci v publiku získali nové poznatky, zároveň aktívne podporili prezentujúcich a hlavne, dotvorili príjemnú atmosféru celej konferencie. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za motivačnú atmosféru, pričom veľká vďaka patrí aj vyučujúcim, ktorí zapojili žiakov a ukázali nám, že vedomosti a poznatky môžu mať veľmi zaujímavú podobu. Pevne verím, že sa stretneme aj v ďalšom ročníku ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE a zase o niečo pozdvihneme kvalitu tejto akcie.

       Mgr. Ema Rančáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk