Esejistická súťaž Sofia
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Esejistická súťaž Sofia

Esejistická súťaž Sofia


       Esejistickú súťaž Sofia každoročne organizuje Kolégium Antona Neuwirtha s cieľom nachádzať odpovede na dôležité otázky. Tento rok mali možnosť študenti stredných škôl napísať esej na tému: ,,Je národná hrdosť v súčasnosti potrebná?" Dňa 13. až 15. apríla sa konal finálový víkend na Donovaloch pre účastníkov súťaže. Podnetného finálového víkendu sa zúčastnili autori dvadsiatich najlepších esejí a medzi nimi aj Lucia Brozmannová, žiačka 4.B triedy. Pre účastníkov bolo pripravené slávnostné vyhodnotenie, autorské čítanie, diskusia podľa pravidiel Slovenskej debatnej asociácie a rôzne semináre, na ktorých študenti rozoberali morálne dilemy novinárov alebo ako napísať skvelú esej. Súťaž Sofia je jasným dôkazom toho, že zapájať sa do literárnych súťaží má nesporné množstvo výhod v získavaní nových zručností a vedomostí.

       L.Brozmannová,4.B


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk