Občianske združenie Žena v tiesni
   Hlavná stránka » Iné subjekty » Občianske združenie Žena v tiesni

Občianske združenie Žena v tiesni


       Sme občianske združenie Žena v tiesni, ktoré poskytuje poradenstvo a pomoc ženám zažívajúcim násilie už od roku 2005. Počas tohto obdobia sme poskytli pomoc už vyše 1700 ženám. K našim hlavným činnostiam tiež patria preventívne aktivity v téme násilia páchaného na ženách. Od roku 2008 realizujeme každoročne projekt Nebuď ďalšou obeťou, ktorý je určený pre študentov a študentky, a to najmä v Turčianskom regióne. Týmto spôsobom sa snažíme pracovať s mladou generáciou žien, ktoré sú potencionálne ohrozené násilím a ktoré sa tak budú vedieť vyhýbať násiliu za strany partnera. Facilitovaných prednášok sa doposiaľ zúčastnilo 3455 študentiek a študentov stredných škôl v Turčianskom regióne, študenti tvoria z tohto počtu max. 5%. Z prieskumu, ktorý realizujeme od roku 2012 vyplýva, že až 21% študentov a študentiek malo priamu alebo nepriamu skúsenosť s násilím vo vzťahu.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk