Amos 2018 je za nami
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2018 je za nami

Amos 2018 je za nami


       Dňa 26. 03. 2018 sa uskutočnil v poradí už 15. ročník známej školskej ankety, v ktorej majú žiaci možnosť hlasovať o svojho najobľúbenejšieho učiteľa. Amos sa už tradične konal v školskej telocvični, kde si pre učiteľov, ako aj žiakov pripravila i tento rok Žiacka školská rada bohatý program. Popri klasických kultúrnych číslach, v rámci ktorých sa predstavili Michal Frnčo a Ondrej Ondrušek s hrou na elektrickej gitare, Matej Zapletal (hra na klavíri), Miriam Bátovská (hip-hopový tanec) či Vanda Bartošová (recitácia), sme sa tento rok rozhodli do programu zapojiť aj našich učiteľov. A tak sa aj vyučujúci stali na chvíľu súčasťou vedomostného kvízu, alebo mali možnosť preukázať, nakoľko poznajú svojich vlastných kolegov.

       Ako každoročne, aj tohto roku prebehlo hlasovanie v kategóriách: 1. Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou, 2. Učiteľ, ktorý má moje sympatie, 3. Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje, 4. Učiteľ, ktorý ma najkreatívnejšie hodiny a nakoniec kategória Absolútny Amos. Nesmieme však zabudnúť ani na najlepšiu triedu, za ktorú hlasovali učitelia.

       Veľké poďakovanie patrí najmä vedeniu školy za možnosť opäť pokračovať v tejto tradícii, všetkým pedagógom, pre ktorých bol primárne AMOS realizovaný, ako aj všetkým členom ŽŠR, ktorí celú akciu pripravili a realizovali.

       Katarína Červencová


Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou
       1. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       2. RNDr. Ľubomír Červený
       3. Mgr. Oľga Fašková

Učiteľ, ktorý má moje sympatie
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. Mgr. Michal Palica
       3. Mgr. Mária Dorková

Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
       1. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       2. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       3. RNDr. Ľubomír Červený

Učiteľ, ktorý má najkreatívnejšie hodiny
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. RNDr. Ľubomír Červený
       3. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.

Absolútny Amos 2018
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       3. RNDr. Ľubomír Červený

Najlepšia trieda
       1. II. A
       2. I. C
       3. III. B


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk