Prednáška o drogovej prevencii a kriminalite mládeže
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Prednáška o drogovej prevencii a kriminalite mládeže

Prednáška o drogovej prevencii a kriminalite mládeže


       V termínoch od 5.3. do 23.3.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnili prednášky s tematikou drogovej prevencie a kriminality. Jednalo sa o odborné a zároveň praktické uvedenie žiakov prvých ročníkov do tém drogovej závislosti a sociálnej patológie. Zároveň sa pozornosť upriamila na jestvujúce problémy týkajúce sa styku mladých ľudí s nelegálnymi aj legálnymi drogami, no priestor dostali aj právne normy týkajúce sa drogovej problematiky, či zdravý životný štýl. Práve ten je tou najlepšou cestou prevencie. Prínosom bola odborná a praktická znalosť problematiky zo strany prednášajúceho, ktorým bola preventistka mestskej polície Žilina ml. inšp. Marcela Benická.

       Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk