OKRESNÉ KOLO SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » OKRESNÉ KOLO SOČ

OKRESNÉ KOLO SOČ
40. ročník

       Dňa 21. marca 2018 sa presne po roku naša škola opäť zmenila na prehliadku tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu žiakov stredných škôl celého žilinského okresu. Už štvrtý krát sme sa stali organizátorom v poradí 40. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti.
       Na pôde nášho gymnázia sa stretlo 73 žiakov z 13 stredných škôl z okresu Žilina, aby v príjemnej pracovnej a tvorivej atmosfére predstavili a obhájili 54 súťažných prác v 15 odboroch pred odbornými hodnotiacimi komisiami.
       Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie. Reprezentovalo nás 7 žiakov so 6 súťažnými prácami a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

Odbor č. 02 – Matematika, fyzika
1. miesto: Alexandra Závadská, III.A: „Číslo π vo hviezdach“ - postup do krajského kola

Odbor č. 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
2. miesto: Dominik Hrtánek, III.B: „„Revitalizácia okolia školy“ - postup do krajského kola

Odbor č. 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
3. miesto: Nikola Tkáčiková, I.C: „Lesné kalamity“

Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:
3. miesto: Michaela Tumová, III.D: „Dobrovoľníctvo“ – postup do krajského kola

       Veľká vďaka patrí aj Emme Koniarovej z II.B a Oľge Škadrovej s Radkou Síčovou z III.C, ktoré sa síce neumiestnili na postupových miestach, ale rovnako úspešne reprezentovali našu školu na tejto súťaži. Verím, že zúčastnení žiaci, ktorí obetovali svojim prácam veľa zo svojho voľného času zúročia svoje schopnosti, zručnosti a nadobudnuté vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu, či už u nás na gymnáziu alebo neskôr na vysokých školách.

       Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na súťaži, blahoželáme k umiestneniu a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 5. apríla 2018 na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.


V Žiline, 23. marca 2018

Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk