Jarná škola - IoT
   Hlavná stránka » Akcie » Jarná škola - IoT

Jarná škola - IoT


       V dňoch 5.3.2018 až 9.3.2018 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity konala ,,Jarná škola - IoT". Pozostávala z dvoch kurzov, ,,Internet vecí zábavnou formou", ktorého účastníci pracovali so základným modulom ,,IoT senzor 2018" a ,,C++ v robotike", kde sa účastníci učili ovládať stavebnicu Yrobot, vytvárajúc prostredie pre začiatočníkov aj pokročilejších programátorov.

       Náplň kurzu ,,C++ v robotike" tvorilo z počiatku oboznámenie sa s architektúrou poskytnutého hardwaru a jednoduchá utilizácia niektorých komponentov. Následne sme sa učili ovládať ďalšie komponenty a získavať a využívať dáta nimi poskytované. Postupne sme začali kombinovať funkcionality poskytované viacerými komponentmi na plnenie niekoľkých komplikovanejších úloh. Zvyšok kurzu bol venovaný zefektívňovaniu aplikácií a algoritmizácií plnenia zadaných úloh. Na záver prebiehalo finálne dolaďovanie a testovanie softwaru prispôsobujúce aplikácie pre jednotlivé kusy Yrobot stavebníc.

       Matej Tiso III.C


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk