Globálne vzdelávanie v praxi
   Hlavná stránka » Akcie » Globálne vzdelávanie v praxi

Globálne vzdelávanie v praxi


       Dňa 9. 3. 2018 som sa ako jeden z lektorov zúčastnila odborného seminára – Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu. Ako lektori sme prezentovali naše záverečné práce a skúsenosti, ktoré vychádzali z aplikácie vybraného globálneho problému do vyučovacieho procesu. Prezentované práce boli výberom z výstupov absolvovaného aktualizačného vzdelávania venovaného práve tejto aktuálnej problematike. V prípade lektorov išlo o vyučujúcich nielen stredných, ale aj základných a materských škôl.
       Súčasťou seminára boli aj podnetné príspevky Mgr. Kláry Tóthovej zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj v súvislosti so zodpovednou spotrebou, ako aj PaedDr. Dariny Výbohovej z MPC Bratislava a jej ukážkami aktivít na rozvoj prírodovednej gramotnosti v rámci globálneho vzdelávania.
       Seminár bol prínosom nielen pre nás lektorov, ale hlavne pre mnohých učiteľov, ktorí sa ho zúčastnili. Získali tak inšpiráciu k spôsobom aplikácie globálnych problémov do vyučovacieho procesu.
       Na záver by som sa tiež chcela poďakovať Mgr. Štefanovi Folkmanovi a PaedDr. Márii Grolmusovej z MPC Žilina za možnosť prispieť k naplneniu obsahu tohto odborného seminára.

       RNDr. Katarína Laštíková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk