ONKOLOGICKÉ DIELNE 2018
   Hlavná stránka » Akcie » ONKOLOGICKÉ DIELNE 2018

ONKOLOGICKÉ DIELNE 2018


       Už 8.ročník Vedeckých dielní - onkológia sa zrealizoval 14.februára 2018 na našom gymnáziu. V tomto roku sa workshopov zúčastnili študenti 4.ročníka navštevujúci semináre z chémie a biológie. Hlavnou témou tohtoročných dielní bolo heslo Svetového dňa boja proti rakovine: Dokážeme, dokážem.

       Naši študenti sa aktívne podieľali na zadaniach doktorandov Experimentálneho ústavu onkologického SAV a ich vedúcej konzultantky, hlasovali, vypĺňali dotazník a riešili rovnako ako minulý rok kariérne poradenstvo, ktoré majú od nich hneď z prvej ruky.

       Spätná väzba našich študentov bola veľmi pozitívna. Obdivne sa vyjadrovali k výskumnej práci prednášajúcich, vysokým skóre hodnotili prezentáciu i prezentačné zručnosti návštevy a veľmi pozitívne komentovali možnosť diskutovať o štúdiu na VŠ s doktorandkami, ktoré priamymi a otvorenými odpoveďami si ich získali a mnohých motivovali pre vedeckú prácu a výskum počas a po skončení štúdia na vysokej škole.

       Touto cestou blahoželáme k 25.roku činnosti Nadácie Výskum Rakoviny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Za realizačný tím na našom gymnáziu

       Turoňová, Kitašová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk