Výstava kníh
   Hlavná stránka » » Výstava kníh

Výstava kníh
zakúpených s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia


       V dňoch od 08. februára 2018 do 12. februára 2018 sa v priestoroch školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská v Žiline uskutočnila výstava kníh zakúpených s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v rámci projektu "Akvizícia školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline".
       Hlavným cieľom výstavy bolo predstaviť jej návštevníkom zakúpené tituly pre rôzne skupiny čitateľov so širokým tematickým záberom (odborná literatúra, populárno-náučné knihy, literatúra pre deti a mládež, beletria, poézia). Návštevníci výstavy sa mohli v priestoroch knižnice voľne pohybovať, oboznámiť sa s knihami a klásť otázky našej pani knihovníčke, ktorá bola v priebehu výstavy návštevníkom k dispozícii.
       Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom knižnice za prejavený záujem o vystavené publikácie, podnetné otázky a bezproblémový priebeh výstavy.


       PaedDr. Katarína Kitašová, zástupkyňa riaditeľky školy
       Zuzana Brodňanová, knihovníčka školy


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk