Motivujeme žiakov základných škôl: „Učiť sa nemčinu sa vyplatí!“
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Motivujeme žiakov základných škôl: „Učiť sa nemčinu sa vyplatí!“

Motivujeme žiakov základných škôl: „Učiť sa nemčinu sa vyplatí!“


       „Učiť sa nemčinu sa vyplatí!“ Presne v duchu tejto myšlienky sa dňa 16.02.2018 niesla i naša návšteva Základnej školy Karpatská na sídlisku Vlčince. Práve v jej priestoroch sa podarilo zrealizovať dvojhodinový motivačný workshop z nemeckého jazyka, ktorý pripravila Mgr. Zuzana Zajacová v spolupráci s nemeckým asistentom programu kulturweit, Julianom Sarnom, a dvoma žiakmi z II.A triedy, Tamarou Čmikovou a Romanom Srnkom.
       Motivačného workshopu sa zúčastnili 17 žiaci 9. ročníka, ktorí majú ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk.
       Motivačný workshop bol realizovaný zábavno-náučnou formou. V jeho formáte dominovali kreativita a originalita. Naším cieľom bolo odbúrať predsudky a strach z výučby nemeckého jazyka. Nechýbali krátke prezentácie: „Môj pobyt na Slovensku“, „Svetoznáme nemecké sladkosti“, „Gymza našimi očami“, „Nemecký jazykový diplom“ ani rôzne komunikačné aktivity a aktivizujúce úlohy k téme „Essen und Trinken“ (Jedenie a pitie) - úlohy doplňovacie, obľúbená krížovka, úlohy s výberom zo 4 možností, práca s komiksom, úlohy priraďovacie, rozvíjajúce pozorovacie schopnosti a schopnosti reagovať na vizuálne podnety, vďaka ktorým si žiaci tiež efektívne osvojili slovnú zásobu a objavili účelnosť ovládania cudzieho jazyka.

       V závere sa žiaci dozvedeli viac o I. type učebného plánu na našej škole, tzn. o možnosti byť v skupine s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a získať tak Nemecký jazykový diplom I. stupňa (v 3. ročníku) a II. stupňa (vo 4. ročníku), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II, ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko.
       A práve Nemecký jazykový diplom II. stupňa platí ako doklad požadovaných znalostí pre vysokoškolské štúdium v Spolkovej republike Nemecko. Získaný certifikát tak oprávňuje žiaka na štúdium v Nemecku a tiež mu poskytuje i väčšiu šancu presadiť sa na slovenskom pracovnom trhu. „Učiť sa nemčinu NA NAŠOM GYMNÁZIU sa skutočne vyplatí!“

       V Žiline 16.02.2018
       Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk