Experimentovanie s DNA v laboratóriách Martinského centra pre biomedicínu
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Experimentovanie s DNA v laboratóriách Martinského centra pre biomedicínu

Experimentovanie s DNA
v laboratóriách Martinského centra pre biomedicínu


       Od septembra 2017 do januára 2018 sa na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline realizoval nepovinný predmet „Genetické modifikácie“ v spolupráci s OZ HARPUNA v rámci projektu "Žilinská malá školská reforma". Predmet viedla pracovníčka Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK z Martina v spolupráci s učiteľmi biológie a chémie Gymnázia Hlinská. Vyučovací predmet bol realizovaný v dvoch rovinách - teoretickej a praktickej. Teoretická časť prebiehala v priestoroch Gymnázia Hlinská 29 v Žiline a praktické cvičenia boli v mesiaci január realizované v laboratóriách BioMed-u v Martine (Martinské centrum pre biomedicínu). Práca v laboratóriách pozostávala z experimentov založených na izolácii plazmidovej DNA z bakrérie E.coli a následnej zmene DNA uvedenej baktérie za účelom vybudovania si antibiotickej rezistencie. Realizované experimenty si vyžadovali precíznosť a manuálnu zručnosť, vďaka ktorým sa všetkým zúčastneným gymnazistom podarilo experimenty priviesť do úspešného konca.

       K. Kitašová
       J. Turoňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk