Kommunikation und Kooperation auf einen Klick
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Projekty » Kommunikation und Kooperation auf einen Klick
Kommunikation und Kooperation auf einen Klick
E-twinnig projekt v rámci nemeckého jazyka

       V mesiacoch november 2017 až február 2018 sa žiaci 4. B triedy aktívne podieľajú na E-twinningovom projekte pod názvom „Komunikácia a kooperácia na jeden klik.“ Zakladateľom projektu je Taliansko a spoluzakladateľom naša škola.

       Cieľom projektu je aktívne komunikovať v cudzom jazyku, odbúrať stres a strach z rozprávania a osvojiť si nové spôsoby práce s digitálnymi nástrojmi.

       Do projektu je zapojených 5 krajín, konkrétne Poľsko, Belgicko, Fínsko, Taliansko a Slovensko.

       Po prvotnom predstavení sa na profiloch žiaci nadviazali kontakt s ostatnými účastníkmi projektu, vymenili si informácie o záľubách a svojich plánoch do budúcnosti. Následne vypracovali pomocou nástroja „Padlet“ a iných digitálnych nástrojov návrh loga projektu, za ktorý potom hlasovali. Zvíťazilo logo talianskeho tímu.

       V rámci úvodnej spoznávacej fázy sa každá krajina predstavila na svojej podstránke. Naši žiaci sa prezentovali rôznymi formami, napríklad vypracovaním prezentácie o Žiline, vtipným videom o voľnočasových aktivitách v Žiline, ale predovšetkým filmovým spracovaním krátkeho videa o našej škole. Video zožalo úspech zo strany všetkých účastníkov projektu a bolo hodnotené ako najkreatívnejšie spomedzi všetkých vypracovaných prezentácií. V komentároch zo strany ostatných účastníkov sa objavili pozitívne ohlasy na veľkosť školy či vybavenie laboratória .

       Veríme, že v projekte budú naši žiaci pokračovať rovnako úspešne ako doteraz.

       Tešíme sa na ďalšie zaujímavé práce.

       Mgr.Michaela Daňová
       koordinátorka projektu

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk