Plavecký kurz
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Plavecký kurz

Plavecký kurz


       V tomto školskom roku absolvovali žiaci II. ročníka plavecký kurz v závere kalendárneho roku. Kurz bol organizovaný v spolupráci s plaveckou školou Nereus. Naši žiaci boli po všetkých stránkach veľmi dobre hodnotení inštruktormi plaveckej školy a aj my sme boli hrdí na ich výkony v bazéne a aj mimo neho. Výučba bola prispôsobená podľa individuálnej výkonnosti žiakov, a tak mal každý možnosť maximálne sa zdokonaliť. Tešíme sa, že sme realizáciou tohto kurzu prispeli k upevneniu vzťahu k plávaniu ako k jednej z možností celoživotných pohybových aktivít.

       Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk