Stretnutie s absolventom v rámci projektu „Životná cesta absolventa GHlinská“
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Stretnutie s absolventom v rámci projektu „Životná cesta absolventa GHlinská“

Stretnutie s absolventom v rámci projektu „Životná cesta absolventa GHlinská“

       V stredu 20.12.2017 sme nadviazali na zaujímavý projekt školy „Životná cesta absolventa GHlinská“ a ponúkli sme žiakom stretnutie s programátorom - Ing. Milanom Frátrikom, PhD., ktorý vyštudoval Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite, a zamestnal sa vo firme Pantheon Technologies. Stretnutia sa zúčastnili žiaci IV. a III. ročníka, so záujmom o štúdium informatiky.
       Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, kde sa s nami náš absolvent podelil o jeho skúsenosti a životné smerovanie. Okrem zaujímavých postrehov z „FRIčky“ a pracovných skúseností, sme mali možnosť nahliadnuť do komplikovaných zákutí písania odborných prác. Zaujímavým odkazom pre žiakov bolo to, že všetky predmety na gymnáziu majú svoj zmysel, pretože všetko so všetkým súvisí a aj taký programátor sa musí niekedy popasovať s fonetikou, chémiou, či fyzikou.
       Verím, že žiaci si zo stretnutia odniesli zaujímavé informácie a hlavne si ujasnili oblasť svojho budúceho smerovania.
       Ďakujeme za pozitívnu a príjemnú atmosféru v študentskom kruhu.

       V Žiline, 20.12.2017
       Mgr. Ema Rančáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk