Matematický B-DAY
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » Matematický B-DAYMatematický B-DAY


       Matematická súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov má názov Matematický B-deň. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu V Holandsku, Nemecku a Belgicku má súťaž už niekoľkoročnú tradíciu. Rozširovaním súťaže o ďalšie stredné školy na celom Slovensku organizátori napĺňajú jeden z cieľov projektu PRIMAS, ktorým je vytváranie prostredia a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu objavného vyučovania matematiky.

       Po prvý krát sa 14.decembra 2017 zapojilo do súťaže aj naše družstvo z II.A triedy v zložení M.Machútová, J.Barčiak, T.Habrún a R.Srnka.

       V čase od 8.00 – 15.00 riešili úlohy z matematiky. Svoje výsledky spracovali do správy a teraz už čakajú na svoje hodnotenie. A ich hodnotenie:

       „Absolvovali sme veľmi netradičný deň s matematikou. Za sedem hodín sme sa mohli oboznámiť s fungovaním super programu GeoGebra, ktorý ponúka mnoho možností využitia. Práve tento program nám veľmi pomohol pri riešení úloh Matematického B-dňa. Úlohy neboli ľahké, z veľkej miery teoretické a bolo potrebné na nich poriadne zamakať. Konečné umiestnenie tu nemá takú hodnotu ako fakt, že sme spoznali nami ešte nepoznané zákutia matematiky. Ďakujeme p.profesorke Hikovej za organizáciu a pekné odmeny.
       Tím Zrozumiteľní“


       PKM Mgr.Tatiana Hiková


ukážka riešenia


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk