eTwinning projekt - UNITED THROUGH ENGLISH
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » eTwinning projekt - UNITED THROUGH ENGLISH

eTwinning projekt - UNITED THROUGH ENGLISH       V mesiacoch október až december 2017 žiaci triedy 1.B pracovali počas hodín anglického jazyka na projekte UNITED THROUGH ENLISH, ktorého hlavnými cieľmi bolo uvedomiť si potrebu anglického jazyka ako spoločného dorozumievacieho prostriedku, získať reálnu skúsenosť s dorozumievaním sa v tomto jazyku a spoznať partnerskú krajinu, mesto a školu. Našou partnerskou krajinou bolo Poľsko a partnerská škola sa volá I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku. Žiaci z Leborku sú takisto žiakmi 1.B triedy.

Čo je eTwinning?

       eTwinning je internetový portál zameraný na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. Umožňuje prácu na medzinárodných projektoch v bezpečnom virtuálnom priestore. Spolupráca prebieha v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace.“ Do TwinSpace pre konkrétny projekt majú prístup len učitelia, ktorí daný projekt zaregistrovali a ich žiaci prostredníctvom svojich účtov.

Priebeh projektu UNITED THROUGH ENGLISH

       Vyučujúce angličtiny na oboch školách najskôr spoločne pripravili plán aktivít a premysleli si, ako ich zrealizujú. Následne zaregistrovali svoj projekt a po schválení a získaní certifikátu zaregistrovali do projektu žiakov. Aktivity boli naplánované na tri mesiace. Niektoré boli uskutočnené v škole na vyučovacej hodine anglického jazyka, na iných pracovali žiaci doma a na vyučovacej hodine zverejnili výsledky.

       Prvou úlohou žiakov po získaní prístupov k svojim účtom bolo vyplniť informácie v profiloch a kontaktovať niekoľkých žiakov z partnerskej školy prostredníctvom tzv. TwinMailu, teda emailu v rámci priestoru TwinSpace. Komunikácia prostredníctvom TwinMailu bola dlhodobou úlohou pre žiakov aj mimo školy a záležalo na žiakoch, ako často spolu komunikovali a ako sa spoznali.

       Spoločnou zoznamovacou aktivitou boli neformálne listy, ktoré si žiaci partnerských škôl navzájom napísali a skupinové fotografie s pozdravmi v oboch materinských jazykoch partnerov, teda AHOJ a CZEŚĆ. Ďalšie kolo aktivít bolo zamerané na vzájomné spoznanie geografie, kultúry a zvykov. Žiaci najskôr pomocou online nástroja Padlet, ktorý je akousi elektronickou nástenkou, kládli žiakom z partnerskej školy otázky o ich krajine, meste a škole. Následne nastalo obdobie, kedy mali žiaci z oboch škôl pripraviť prezentáciu, v ktorej odpovedali na zvedavé otázky z Padletu a pridali aj mnoho iných zaujímavých informácií o svojom regióne. Na tejto časti projektu pracovali žiaci doma a na hodinách angličtiny informovali o svojom postupe.

       Príprava prezentácie zabrala pomerne dosť času, keďže sa na nej postupne podieľali viacerí žiaci. Čakanie na výstup si preto obe strany navzájom spestrovali rôznymi krížovkami a kvízmi. Študenti z Poľska nám dokonca poslali fotografiu a prezentáciu zo svojej hodiny geografie, na ktorej sa učili o Slovensku.

       Začiatkom decembra žiaci odoslali obe prezentácie na TwinSpace. Naši žiaci sa dozvedeli množstvo faktov a drobných zaujímavostí o Poľsku. Spätnú väzbu o tom, čo sa naučili, poslali študentom z Poľska opäť cez elektronickú nástenku Padlet. Poľskí žiaci dostali k prezentácii o Slovenku, Žiline a našom gymnáziu aj kvíz v prostredí Kahoot, kde si mohli súťažnou formou overiť, čo o nás vedia.

       Poslednými oficiálnymi aktivitami boli dve online spoločné diskusie. V prvej žiaci spisovali rôzne spôsoby, ako sa môžu učiť angličtinu a prečo je dobré sa ju učiť. V druhej diskusii žiaci hľadali najkrajšie slová vo svojom materinskom jazyku a hlasovali za tie najlepšie. V oboch jazykoch našli mnoho krásnych a ľubozvučných slov.

       Na záver naši žiaci pripravili pre poľských kamarátov malé prekvapenie - vyrobili pre nich vianočné pozdravy a poslali im ich spolu so spoločnou fotografiou spred vianočného stromčeka. Verím, že urobili žiakom z 1.B v Poľsku týmito želaniami radosť.

Poďakovanie Na záver by som sa chcela zúčastneným žiakom poďakovať za ich prácu. Veľká vďaka patrí aj kolegyniam učiteľkám v Poľsku, s ktorými sa mi veľmi dobre spolupracovalo. Verím, že práca na projekte United through English sa všetkým páčila, bola pre nás prínosom a odnášame si z nej nielen zaujímavé poznatky, skúsenosti a zážitky, ale aj motiváciu a nadšenie pre ďalšie podobné aktivity.

       Mgr. Patrícia Bajcsiová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk