Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt očami absolventa nášho gymnázia
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt očami absolventa nášho gymnázia

Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt očami absolventa nášho gymnázia


       Dňa 07.12.2017 sa na našom gymnáziu uskutočnila prezentácia o možnostiach štúdia na prestížnej rakúskej vysokej škole situovanej neďaleko Viedne. Prednášajúcu, ktorou bola pani Jagodinka Petrikic-Zlatkov, sprevádzal tiež absolvent nášho gymnázia, Niko Schmiegelt, držiteľ Nemeckého jazykového diplomu I. a II. stupňa, ktorý sa po maturitnej skúške rozhodol pre štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt. Prezentácie sa zúčastnili žiaci III.A triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.

       Niko vo svojej prezentácii vyzdvihol pozitíva absolventa nášho gymnázia, priblížil význam nemeckého jazyka práve v súvislosti s Nemeckým jazykovým diplomom, ktorý zvyšuje šance presadiť sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu a oprávňuje na štúdium v nemecky hovoriacich krajinách. Následne žiakom predstavil svoj študijný odbor a podelil sa s nimi o doterajšie skúsenosti, zážitky a postrehy. Nechýbali ani dobré rady, tipy a odporúčania, ktorými sa takýmto spôsobom snažil žiakov motivovať.

       Ďakujeme za pozitívny prílev energie a želáme veľa úspechov v náročnom, ale zaujímavom štúdiu!

       V Žiline 07.12.2017

       Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk