Konferencia k projektu ozdravenia populácie
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Konferencia k projektu ozdravenia populácie

Konferencia k projektu ozdravenia populácie


       Výnimočnosť našej školy v predmete telesná a športová výchova sa dostáva aj za hranice nášho mesta a kraja. A aj vďaka nášmu materiálnemu vybaveniu, odbornosti,entuziazmu a aktivite sme dostali pozvánku na konferenciu k ambicióznemu projektu ozdravenia populácie. Konferencia sa konala v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave pod záštitou jej riaditeľa doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Projekt predkladá spolok Slovenský orol a jeho hlavným manažérom je Ing. Jozef Gálik, dlhoročný kondičný tréner vrcholových športovcov a konštruktér športového vybavenia. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia ministerstva, vysokých škôl, univerzít, cirkevných škôl, cirkvi, spolkov, vrcholových športovcov a škôl z celého Slovenska. Ciele projektu sa dotýkajú snáď všetkých sfér života človeka – od základného pohybu v rodinách, cez školskú telesnú a športovú výchovu na všetkých stupňoch a kompenzáciu pracovného zaťaženia až po zvýšenie zamestnanosti pri výrobe slovenského športového náradia a náčinia. Nezanedbateľný je aj environmentálny charakter, ktorý predpokladá opätovné využívanie odpadového materiálu na vytváranie pomôcok pre šport. Sme hrdí, že sme mohli našu prácu a nápady prezentovať na tejto odbornej platforme a tešíme sa na ďalšie napredovanie projektu. Článok zverejnený na stránkach ŠPÚ: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/v-spu-konala-konferencia-k-projektu-zameranemu-ozdravenie-populacie.html#&gid=1&pid=1

       Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk