Prehľad o triedach v šk. roku 2017/18
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2017/18

Prehľad o triedach v šk. roku 2017/18


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 25 12 13 NEJ/ANJ

p.Blunárová

p. Zajacová

p. Gerthofferová

I.B 26 5 21 ANJ/FRJ/RUJ

p. Gerthofferová

p. Turoňová

I.C 25 6 19 ANJ/FRJ/RUJ

p.Leibiczerová

p. Šutek

I.D 23 6 17 ANJ/NEJ

p. Štalmachová

p. Bajcsiová

v zahraničí
1.ročník 99 29 70
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 25 8 17 NEJ/ANJ

p.Červencová

p. Bebčáková

p. Bartošová

II.B 22 5 17 ANJ/FRJ

p.Laštíková

p.Matišíková

II.C 27 15 12 ANJ/NEJ/RUJ

p.Ďurek

p. Hreusová

II.D 29 16 13 ANJ/NEJ/RUJ

p.Bartošová

p. Palica

v zahraničí
2.ročník 103 44 59
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 27 7 20 NEJ/ANJ

p.Bednárová

p.Dorková

p.Bednárová

III.B 27 9 18 ANJ/NEJ/FRJ

p.Fašková

p. Nedelková

III.C 30 18 12 ANJ/RUJ

p.Červený

p. Lešťanová

III.D 26 12 14 ANJ/NEJ

p.Krajčovičová

p.Veličová

v zahraničí 2 0 2
3.ročník 112 46 66
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 30 7 23 NEJ/ANJ

p.Sádecká

p. Fučíková

p. Potočáková

IV.B 29 7 22 ANJ/NEJ/FRJ

p.Rančáková

p. Zadňan

IV.C 30 17 13 ANJ/NEJ

p.Potočáková

p. Veličová

IV.D 25 8 17 ANJ/NEJ/RUJ

p.Hiková

p. Lešťanová

v zahraničí
4.ročník 114 39 75
celkom 428 158 270Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk