Týždeň s Národným parkom Malá Fatra
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Týždeň s Národným parkom Malá Fatra

Týždeň s Národným parkom Malá Fatra


       Dňa 24.10. 2017 sa žiaci 4. ročníka v rámci predmetu seminár z biológie zúčastnili prezentácie v Krajskej knižnici v Žiline. Témou prezentácie bola ochrana chránených oblastí celosvetovo ale aj u nás na Slovensku, konkrétne na území Malej Fatry, pod názvom NATURA 2000. Krátke oboznámenie s prírodou a biotopmi, ktoré sú významné pre celú Európu, sa uskutočnilo pri príležitosti 50. výročia ochrany prírody Malej Fatry.
       Lektorka, pani Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka environmentálnej výchovy Školy ochrany prírody so sídlom vo Varíne, nám danú tému o prírode a dokonalých symbiózach priblížila a spolu sme sa takisto pozreli na kráľovské, chránené či dokonca aj mäsožravé rastliny v našom okolí. Diskusia sa však neniesla len v duchu rastlín a rastlinných biotopov. Oboznámila nás aj o hniezdení a migrácii dravých vtákov, o mačkovitých šelmách ale aj o živote nášho najväčšieho cicavca medveďa.
       Hrozby, ktoré napádajú našu drahocennú, nenahraditeľnú prírodu sa neustále zväčšujú a tak sme samozrejme boli oboznámení s jednoduchými pravidlami ako neznečisťovať našu Zem. Sami sme boli prekvapení, aké množstvo nových a zaujímavých informácií sme sa ešte ako dospelí ľudia mohli naučiť. Znova sme sa presvedčili o dôležitosti nášho správania k prírode a k chráneným oblastiam.

       A.D., IV.D


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk