Začali sem už piaty úspešný rok v programe Zelená škola
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Začali sem už piaty úspešný rok v programe Zelená škola

Začali sem už piaty úspešný rok v programe Zelená škola       Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
       Naša škola získala už po druhý raz certifikáciu programu Zelená škola, najprv v roku 2015 za dvojročné plnenie aktivít v prioritnej téme Energia a teraz, v októbri 2017, po dvojročnej realizácii činností v prioritnej téme Voda. Slávnostnej certifikácie, ktorá sa uskutočnila priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Boli sme jednou zo 110 aktívnych škôl, ktoré získali toto ocenenie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.
       Keďže sme začali 5. rok v programe, kolégium našej Zelenej školy už pripravuje aktivity, ktorými chceme znížiť produkciu odpadov v našej škole a naučiť žiakov správne separovať a druhotne využívať odpad, lebo sme sa pustili do novej dvojročnej prioritnej témy – Odpad. V rámci tejto témy sme sa prihlásili už do dvoch súvisiacich projektov a do obidvoch nás odborné výberové komisie vybrali z množstva prihlásených slovenských materských, základných či stredných škôl. Sme preto jednou z 10 vybraných škôl v projekte ElektroodpadDopad a od januára 2018 začneme participovať v rámci projektu EkoAlarm.
       Dúfame, že celá školská komunita bude aj naďalej aktívne spolupracovať pri plnení kritérií programu a napríklad v najbližšom čase nám začnú pribúdať vyradené elektrospotrebiče v celoškolskej súťaži tried v rámci projektu ElektroodpadDopad a budeme správne separovať a minimalizovať odpad do nových odpadkových košov na separovaný zber, ktoré získame z projektu EkoAlarm.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk