Nemecký asistent predstavuje svoj rodný Frankfurt
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Nemecký asistent predstavuje svoj rodný Frankfurt

Nemecký asistent predstavuje svoj rodný Frankfurt

       Žiadosť o asistenta nemeckého jazyka programu »kulturweit« na školský rok 2017/2018 bola úspešná. Od 16.09.2017 tak na našom gymnáziu pôsobí nemecký asistent Julian Sarno z Frankfurtu nad Mohanom.

       Dňa 26.10.2017 pripravil Julian v rámci hodiny nemčiny pre skupiny s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka III. a IV. ročníka zaujímavú prezentáciu práve o svojom rodnom meste. Okrem dôležitých faktografických údajov vložil Julian do prezentácie svoj pohľad, svoje vnímanie a postrehy vyplývajúce z osobnej skúsenosti. Naši žiaci spoznali zaujímavé miesta, turistami obdivované pamätihodnosti i vychýrené špeciality miestnej kuchyne. Prezentácia žiakom priblížila miestnu kultúru, jej tradície a v neposlednom rade si žiaci otestovali svoju úroveň porozumenia nemeckého jazyka.

       Čo je to »kulturweit«? Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PDA) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

       Asistenti programu »kulturweit« majú potenciál zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa cudzí jazyk, podporujú rozvoj komunikačných zručností žiakov a sprostredkovaním autentického jazyka dokážu výrazne výučbu zefektívniť. Rovnako sa snažíme, aby pobyt na Slovensku bol prínosným i pre samotného asistenta zahraničného programu. Julian sa zúčastňuje rôznych školských i mimoškolských aktivít, vďaka ktorým spoznáva našu školu, žiakov, učiteľov a prostredie, v ktorom pôsobí. Takýmto spôsobom žiaci potom komunikujú v cudzom jazyku nielen na hodinách, a to je výborné!

       Pravidelné stretnutia s Julianom garantuje tiež krúžok nemeckého jazyka. Pre naše gymnázium ako školu ponúkajúcu štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka s možnosťou získať Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa je angažovanie sa nemeckého asistenta veľmi prínosné.

       Žiaci i vyučujúci nemčiny sa tešia zo zaujímavej medzinárodnej spolupráce, želajú príjemný pobyt vyplnený množstvom nezabudnuteľných zážitkov, stretnutí s milými a ochotnými Slovákmi a veľa pozitívnych, cenných, a teda obohacujúcich skúseností.


       V Žiline 27.09.2017

       Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk