Exkurzia do Štátneho veterinárneho a potravinového v Dolnom Kubíne
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Exkurzia do Štátneho veterinárneho a potravinového v Dolnom Kubíne

Exkurzia do Štátneho veterinárneho a potravinového v Dolnom Kubíne


       Čítate poctivo zloženia a tabuľky na obaloch potravín ? O dôležitosti týchto údajov sa utvrdili aj žiaci nášho gymnázia.

       Dňa 16. Októbra 2017 sa žiaci štvrtého ročníka SEB a SEC zúčastnili exkurzie do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne. Absolvovali prehliadku laboratórií a priestorov v sprievode pracovníkov, ktorí ochotne odpovedali na zvedavé otázky, nešetrili informáciami a opismi analýz, ktoré v tom čase prebiehali. Predstavené boli špičkové prístroje a metódy na stanovovanie zloženia potravín, hlavne rozbor potravín, ktoré konzumujeme. Reč bola od vody, medu až po mliečne výrobky ako bryndza alebo maslo, ktorých zloženie sa stanovuje a zistené zloženie sa porovnáva s údajmi na obaloch. Analýzy sa vykonávajú v oddeleniach podľa skupiny potravín. Všetky oddelenia si mohli študenti pozrieť a nechýbal vyčerpávajúci komentár tu pracujúcich laborantov. Naši štvrtáci sa dozvedeli množstvo zaujímavostí , ale aj užitočné informácie do života, čo určite prispeje k motivácii a rozšíreniu spektra možností pri štúdiu chémie ale aj biológie.

       Pracovníkom ústavu by sme sa týmto chceli poďakovať za ich ochotu a trpezlivosť pri prehliadke priestorov laboratórií.

       za seminaristov Katarína Sukeníková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk