Úspešný prvý rok v projekte EuropeanStudents´ Climate Report
   Hlavná stránka » Erasmus + » Úspešný prvý rok v projekte EuropeanStudents´ Climate Report

Úspešný prvý rok v projekte EuropeanStudents´ Climate Report


       Vstupujeme do druhého roku projektu zameraného na klimatické zmeny, environmentálnu problematiku a aktivitu mladých ľudí. Preto prichádza čas na sumarizáciu toho, čo sme stihli zažiť a naučiť sa.

       V úvode projektu sme absolvovali prípravné stretnutie učiteľov v Parme (Taliansko). Na našej škole sa sformoval tím štrnástich mladých ľudí a koordinátorov, ktorým nie je budúcnosť našej Zeme ľahostajná. Pracovné stretnutia skupiny sa realizujú v pravidelných intervaloch vždy v piatok po vyučovaní. Nasledovalo prvé projektové stretnutie, ktoré sa konalo v predvianočnom čase, na severe Švédska v meste Piteå. Témou stretnutia bola veterná energia a vízia budúcnosti na našej planéte. Zároveň sme pokrstili logo projektu, ktoré vzniklo pod rukami našich šikovných študentov a obstálo v súťaži o najlepší návrh. V marci bolo projektové stretnutie partnerských škôl realizované našou školou a hlavnou témou bola voda a eko-morálne dilemy. V závere školského roku sme ešte stihli absolvovať návštevu Štrasburgu na pozvanie eurposlanca Miroslava Mikolášika, kde jedna z koordinátoriek spolu s účastníčkou projektu prezentovali projektové plány a dosiahnuté výsledky. Okrem toho sme sa v posledných dňoch pred prázdninami venovali podrobnejšie téme odpadov a v spolupráci s odborníkmi sme nazreli do tajomstiev komunitného kompostovania, separovania a spracovania odpadu.

       Prvý rok hodnotíme z nášho pohľadu ako veľmi úspešný a tešíme sa na nové výzvy a stretnutia.

       PaedDr. Katarína Kitašová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.- koordinátorky projektu


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk