Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov
   Hlavná stránka » Akcie » Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov

Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov


       Na začiatku nového školského roka sme začali spolupracovať s Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci projektu Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov. Do našej školy tak 19. septembra zavítal univerzitný pedagóg, Mgr. Ivan Moravčík, ktorý so študentmi III.C triedy realizoval dvojhodinový workshop pozostávajúci z anonymného dotazníka, ktorý monitoroval postoje žiakov k extrémizmu, a riadenej diskusie.

       Študenti III. C triedy reagovali nasledovne a zhodnotili akciu takto:

       „Beseda, ktorej sme sa 19. septembra 2017 zúčastnili, bola realizovaná pomocou dialógu medzi nami, študentami, a prednášajúcim odborníkom. Vysokoškolský pedagóg, vidiac nás ako sebavedomé, takmer dospelé osoby, chcel poznať náš osobný názor na danú problematiku extrémizmu.“

       „Včerajšia pracovná atmosféra boli príjemná a pokojná, všetci zúčastnení boli uvoľnení, spolupracovali a aktívne sa zapájali. Komunikácia bola vedená odborne avšak dostatočne jednoducho, aby sa do tejto témy dokázali zapojiť aj nezainteresovaní ľudia. Všetci zúčastnení prezentovali svoje názory, počúvali názory druhých a reagovali na ne.“

       „Včerajšia beseda bola pre nás prínosom, nakoľko sme mali možnosť vyjadriť svoj názor na rôzne témy týkajúce sa extrémizmu. Taktiež aj skupinová práca a následná diskusia nám ponúkla pohľad na dôsledky našich názorov a rozhodnutí. Keďže situácie, o ktorých sme diskutovali, boli z reálneho života a môžu sa kedykoľvek opakovať, myslím si, že vďaka týmto aktivitám budeme vedieť“


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk