Gymnázium na Hlinskej 29 sa stalo cvičnou školou pre budúcich pedagógov
   Hlavná stránka »
» Gymnázium na Hlinskej 29 sa stalo cvičnou školou pre budúcich pedagógov

Gymnázium na Hlinskej 29 sa stalo cvičnou školou pre budúcich pedagógov


       V utorok, 19. septembra 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity slávnostné odovzdávanie štatútov cvičných škôl, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi pripravenými rozvíjať kompetencie študentov v oblasti komunikácie a školských manažérskych zručností a ktoré sú primerane materiálno-technicky vybavené a vytvárajú zázemie pre realizáciu pedagogických praxí. K vybraným školám patrí i Gymnázium Hlinská 29 v Žiline, ktoré ako jedna z 11 škôl má za cieľ skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov ŽU pre potreby praxe.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk