Pedagogickí pracovníci 2016/17
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2016/17

Pedagogickí pracovníci 2016/17


Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, umenie a kultúra stryckovagymza.sk
astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia kitasovagymza.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika vankogymza.sk
mvankogymza.sk
 
Mgr. Patrícia Bajcsiová
  anglický jazyk, dejepis bajcsiovagymza.sk
 
PaedDr. Antónia Bartošová
  matematika, geografia bartosovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
vedúca PK TSV telesná výchova, etická výchova bebcakovagymza.sk
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK MAT, FYZ matematika, fyzika bednarovagymza.sk
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk blunarovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Červencová
koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, psychológia cervencovagymza.sk
 
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika cervenygymza.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia cornagymza.sk
 
Mgr. Mária Dorková
  anglický jazyk dorkovagymza.sk
 
Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
  občianska náuka, umenie a kultúra durekgymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK SVP telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova fucikovagymza.sk
 
Mgr. Ľudovít Gabriš
  náboženská výchova gabrisgymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika gerthofferovagymza.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia hikovagymza.sk
thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
Mgr. Michaela Hreusová
  anglický jazyk, talianský jazyk hreusovagymza.sk
 
Mgr. Beáta Jurinová
koordinátor evidencie úrazov telesná výchova jurinovagymza.sk
 
Mgr. Daniela Kavecká
  anglický jazyk kaveckagymza.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, občianska náuka krajcovicovagymza.sk
 
PaedDr. Žaneta Kubáňová
vedúca PK BIO, CHE, koordinátor protidrogovej prevencie biológia, telesná výchova kubanovagymza.sk
 
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, občianska náuka kubincovagymza.sk
 
RNDr. Katarína Laštíková
biológia, chémia lastikovagymza.sk
 
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre environmentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
Kronikár nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Matišíková
  francúzsky jazyk matisikovagymza.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika potocakovagymza.sk
lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Ema Rančáková
vedúca PK INF, GEO informatika, geografia rancakovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, občianska náuka sadeckagymza.sk
 
Ing. Peter Skotnický PhD.
  ekonomika skotnickygymza.sk
 
Armin Stenger
  nemecký jazyk stengergymza.sk
 
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK SJL slovenský jazyk, dejepis stalmachovagymza.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika sutekgymza.sk
 
Mgr. Anna Trenčanová
  anglický jazyk trencanovagymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia turonovagymza.sk
jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Silvia Veličová
  anglický jazyk, francúzsky jazyk velicovagymza.sk
 
Mgr. Marek Zadňan
  anglický jazyk, dejepis zadnangymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk zajacovagymza.sk
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk