Prehľad o triedach v šk. roku 2016/17
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2016/17

Prehľad o triedach v šk. roku 2016/17


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 25 8 17 NEJ/ANJ

p.Červencová

p.Šutek

p. Bartošová

I.B 23 4 19 ANJ/FRJ

p.Laštíková

p.Matišíková

I.C 25 12 13 ANJ/NEJ/RUJ

p.Ďurek

p.Lešťanová

I.D 27 14 13 ANJ/NEJ/RUJ

p.Bartošová

p.Trenčanová

v zahraničí 1 0 1
1.ročník 101 38 63
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 29 7 22 NEJ/ANJ

p.Bednárová

p.Dorková

p.Bednárová

II.B 29 11 18 ANJ/NEJ/FRJ

p.Fašková

p.Zadňan

II.C 30 18 12 ANJ/RUJ

p.Červený

p.Trenčanová

II.D 29 15 14 ANJ/NEJ

p.Kubáňová

p.Veličová

v zahraničí
2.ročník 117 51 66
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 30 7 23 NEJ/ANJ

p.Sádecká

p.Bebčáková

p. Potočáková

III.B 27 7 20 ANJ/NEJ/FRJ

p.Rančáková

p.Bebčáková

III.C 29 16 13 ANJ/NEJ

p.Potočáková

p.Fučíková

III.D 25 8 17 ANJ/NEJ/RUJ

p.Hiková

p.Bajcsiová

v zahraničí 2 0 2
3.ročník 113 38 75
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 28 4 24 NEJ/ANJ

p. Zajacová

p.Blunárová

p. Gerthofferová

IV.B 26 11 15 ANJ/NEJ/FRJ

p. Gerthofferová

p.Kavecká

IV.C 21 10 11 ANJ/RUJ

p. Jurinová

p.Lešťanová

IV.D 24 15 9 ANJ/NEJ

p. Štalmachová

p.Hreusová

IV.E 25 14 11 ANJ/NEJ

p. Leibiczerová

p.Krajčovičová

v zahraničí
4.ročník 124 54 70
 
celkom 455 181 274Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk