GYMZA PROTI EXTRÉMIZMU
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » GYMZA PROTI EXTRÉMIZMU

GYMZA PROTI EXTRÉMIZMU       Extrémizmus, intolerancia, porušovanie ľudských práv... téma, ktorá má korene hlboko v minulosti, ale k našej nespokojnosti sa stáva aktuálnou aj v súčasnej dobe, rezonujúcou v našej mysli s veľkým otáznikom...

       Aj keď v rámci všetkých predmetov SVP i medzipredmetových vzťahov je vízia vzdelávacieho procesu na Gymze v tejto oblasti celoročne preferujúca, rozhodli sme sa zintenzívniť prácu s povedomím žiakov v tejto oblasti školským projektom Gymza proti extrémizmu , ktorého vyvrcholením boli aktivity v mesiaci apríl.

       V tomto mesiaci boli zrealizované aktivity, ktoré mali pôsobiť na žiakov tak, aby vedeli objektívne, kriticky posudzovať, prehodnocovať historické javy a udalosti. Aby vedeli objektívne sprítomňovať svoje vedomosti , poznatky v boji proti neduhom súčasného sveta, aby sa pokúsili hľadať a nachádzať odpovede aj na doposiaľ nevypovedané otázky.

Apríl, mesiac boja proti extrémizmu na Gymze:

       V dňoch 3.4.2017 a 4.4.2017 žiaci 3. ročníka v rámci tohto projektu navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, kde mali možnosť besedovať s pánom Alnerom, ktorý prežil holokaust. Ako reflexiu na exkurziu vytvorili žiaci v škole panelovú výstavu s výpoveďami „ Holokaust mojimi očami“.

       21.4. sa žiaci 2.D zúčastnili besedy s p. Helenou Koskovou, účastníčkou Pochodu pre Allepo -Civil March For Allepo . Jedná sa o pochod z Nemecka do Sýrie, ktorého cieľom je upozorniť na sýrsky konflikt, na utrpenie v sýrskom Aleppe (mesto je zruinované) a upútať pozornosť OSN k problému .

       25.4.2017 bola otvorená na našej škole putovná výstavu „Židia v Žiline vo fotografiách“ . Táto výstava vznikla v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Žiline a otvoril ju pán Jozef Feiler , otec tejto myšlienky a zároveň autor fotografií .

       26.4.2017 pán Jozef Feiler priblížil žiakom zaujímavou prednáškou a prezentáciou tému Holokaustu a Holokaust na Slovensku

       Dňa 27. 4. 2017 prijal naše pozvanie na besedu pán MUDr. Ján Hanák na tému „ Môj životný príbeh – na tenkom ľade“. Žiaci si vypočuli životný príbeh Jána Hanáka, ktorý ako deväť ročný väzeň koncentračného tábora prežil holokaust. Pán Ján Hanák je autorom autobiografického románu s príznačným názvom „ Na tenkom ľade“ a my sa tešíme na jeho druhé vydanie.

       5.5.2017 prijala naše pozvanie na besedu aj pani MUDr. Anna Záborská, poslankyňa Europarlamentu, ktorá erudovane odpovedala žiakom na otázky v oblasti ľudských práv

       Aj keď mesiacom apríl naša práca nekončí , emotívne výpovede, reflexie žiakov dávajú pozitívnu spätnú väzbu v ich postojoch, názoroch na danú problematiku, teda dávajú zelenú i našej práci na ceste , ktorá vedie žiakov k tolerancii , k odmietaniu všetkých prejavov diskriminácie, rasizmu a intolerancie.

       A aké máme krédo na záver? „Kto sa nevie poučiť zo svojej histórie, je odsúdený prežiť ju znovu“ . A to predsa nechceme !

       Za PK SVP Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk