Tretí rok po sebe sme najlepší na Slovensku!
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Tretí rok po sebe sme najlepší na Slovensku!

Tretí rok po sebe sme najlepší na Slovensku!


       Je to skoro až neuveriteľné, ale opäť sa nám podarilo získať ocenenie za realizáciu aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Tím programu Zelená škola nám oznámil: „Ste pre ostatných veľkou inšpiráciou. Pevne veríme, že budete v programe pokračovať aj budúci školský rok“. Ocenenie za podujatie Dni Zelených škôl sme získali v kategórii základné a stredné školy spolu so základnými školami v Čápore a v Novej Bošáci. Boli sme teda jedinou ocenenou strednou školou, pričom v programe Zelená škola je v tomto školskom roku na Slovensku registrovaných až 314 škôl.

       Kolégium Zelenej školy sa chce poďakovať všetkým členom našej školskej komunity, ktorí prispeli k získaniu tohto ocenenia a boli aktívni napr. pri čistení brehou Rajčianky, chemickom rozbore vôd, sadení rastlín, príprave environmentálne vhodných pokrmov, ekologickom spôsobe dopravy do školy, príprave gélu na pranie, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, tvorbe krátkych filmov, prezentácií či posterov s danou tematikou, realizácii burzy oblečenia a v neposlednom rade pri realizácii aktivít v rámci projektu „Gymza pre všetkých, všetci pre gymzu“.


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk