Mladý Slovák 2017
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » Mladý Slovák 2017

Mladý Slovák 2017


       Dňa 20.apríla presne o 10.00 hod. sa na prihlásených SŠ celého žilinského regiónu uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaži „ Mladý Slovák“, ktorej vyhlasovateľom bol ŽSK. Na našej škole si 47 žiakov z II. a III. ročníka preverovalo svoje znalosti z oblasti histórie , súčasného diania na Slovensku , geografie, športu, filmovej tvorby, o významných slovenských osobnostiach .... . Aj keď bodové rozdiely boli minimálne, nakoniec sa s 30 otázkami najlepšie popasoval a v školskom kole sa stal „ Mladým Slovákom „ Jakub Lukáčik z II. B triedy. Druhým postupujúcim do krajského kola sa po rozstrelových otázkach stal Adam Baran Tomik z II.B triedy. Prvý dvaja z každej školy postúpili do krajského kola , ktoré sa uskutočnilo 8. 6. 2017 v priestoroch zasadacej sály ŽSK. Aj keď si naši chlapci v tvrdej konkurencii 110 súťažiacich nesiahli na stupeň víťazov, ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na pretransformovanie ich predsavzatia zabojovať na „Mladom Slovákovi“ v budúcom školskom roku ešte viac.

       Za PK SVP Oľga Fašková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk