Regionálne kolo „Župná klokagatia“
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Regionálne kolo „Župná klokagatia“

Regionálne kolo „Župná klokagatia“


       Dňa 7.6.2017 sa náš GYMZA tím v zložení Belicová II.C, Pečalová I.A, Hrtánek II.C, Ilovský I.A ,Martina Opiala III.A zúčastnil regionálneho kola stredných škôl „ Župná kalokagatia 2017“ ktorý sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja . Súťaže sa zúťažilo 13 koedukovaných 5 členných družstiev SŠ a 3 družstvá chlapčenské. Naše omladené družstvo sa umiestilo na peknom 6. mieste. Súťaž pozostávala z 3,5 km behu po trase v Lesoparku, kde na 6 stanovištiach každý člen družstva musel preukázať svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom, či prehupe na lane cez prekážku. A tu sme mali ako tím rezervy. Boli sme však úspešní, takmer bez straty bodov pri preverovaní vedomostí z oblastí práva, požiarnej ochrany, olympizmus, doprava, história a geografia , ekonomiky, trestnoprávnej zodpovednosti, dokonca i anglického jazyka.
       Aj keď naši gymzáci „ kalokagatisti“ tento rok nedočiahli na stupeň víťazov, bojisko opúšťali s predsavzatím , že urobia všetko pre to, aby ďalší rok siahli na vyššiu, postupovú métu........ a my im v tom držíme palce .

       Za PK TSV Oľga Fašková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk