Medzi – predmetová exkurzia
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Medzi – predmetová exkurzia

Medzi – predmetová exkurzia


       Takmer žiadna priemyselná činnosť, proces v prírode či fungovanie nášho tela by nebolo možné bez vody. Slovensko sa radí ku krajinám z najbohatšími vodnými zdrojmi, a tak sa naši druháci počas exkurzie konkrétnejšie pozreli ako vodu využívame, znečisťujeme ale aj čistíme.

       V utorok 9.mája a vo štvrtok 11. mája 2017 sa zúčastnili odbornej exkurzie do Čistiarne odpadových vôd a do Vodnej elektrárne v Hornom Hričove. Pri prehliadke zariadení čistiarne odpadových vôd pán Ing. Haluška študentom opísal, že vyčistenie vody, ktorú privádzajú potrubia zo Žiliny a okolia, od nečistôt trvá približne jeden deň. Žiaci mohli sledovať celý postup prečistenia, ktorý sa skladá napr. z odstránenia štrku a zvyšných pevných častíc, z prevzdušnenia vody (má takú malú hustotu, že sa v nej nedá plávať, či udržať sa na hladine), z prečistenia baktériami až po vypustenie bývalej splaškovej vody do Váhu. Kal vytvorený pri tomto procese využíva čistiareň ako zdroj paliva na vlastnú prevádzku.

       S princípom fungovania vodnej elektrárne, o tom ako neprodukuje žiadne emisie, že je plne automatizovaná a teda na celú prevádzku postačuje len 4 –5 členný personál, oboznámil našich druhákov pán Jozef Marcin. Spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá je prevádzkovateľom siete našich vodných elektrární, zabezpečuje aj odvoz odpadov, ktoré sú pravidelne naplavované vodným tokom na ich zariadenia.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk