Výsledky prijímacieho konania
   Hlavná stránka » Prijímacie konanie » Výsledky prijímacieho konania

Zobraziť tabuľky zoradené podľa počtu bodov


Kód: 7902 J gymnázium - rozšírená výučba nemeckého jazyka
1. typ učebného plánu

Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018, zoradených do poradia podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, ktorí splnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ak sa zúčastnia zápisu, budú prijatí na štúdium.

Zápis uchádzačov bude dňa 17. a 18. mája 2017 od 13:00 do 15:30. Na zápise sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca. So sebou si prinesú zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.


Poradie Kód uchádzača Sj M Nj Body spolu
6G075313320234,0
13G104241729217,0
5G126293625242,0
16G190291817202,0
2G276352818248,5
14G355261820216,0
7G413283318232,0
8G475252026229,5
3G599302423246,5
15G662212719208,0
1G779302329268,5
12G808301518217,5
9G817292817228,5
10G880272922226,0
4G934332728243,0
11G956282319219,5


Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018, zoradených do poradia podľa prideleného kódu, ktorí nesplnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a nemôžu byť prijatí na štúdium.
Poradie Kód uchádzača Sj M Nj Body spolu
2G49717711124,5
1G70017928154,0


Rozpis pridelených bodov


V Žiline 12. mája 2017 Mgr. Alena Strýčková, v.r.
riaditeľka školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk