EKO – kódex 2017
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » EKO – kódex 2017

7. krok programu Zelená škola: EKO – kódex


       Po takmer štvorročnom plnení aktivít programu Zelená škola si komunita našej školy doplnila záväzky, ktoré sa žiaci a pracovníci školy budú snažiť dodržiavať, Eko – kódex. Je to naše verejné prehlásenie postojov a hodnôt školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Za výtvarné stvárnenie EKO – kódexu ďakujeme najmä Ivke Papánkovej zo IV. E triedy a jeho stála expozícia je na hlavnej chodbe školy.

Hlavné myšlienky:
 • šetri vodou, elektrinou
 • zhasni svetlo v priestoroch, kde sa nikto nenachádza
 • nenechávaj elektrické zariadenie pripojené do siete, keď sa nepoužívajú
 • minimalizuj odpad, separuj a kompostuj
 • používaj papier z obidvoch strán
 • správne vetraj
 • čisti park, vysádzaj stromy
 • neodhadzuj odpadky na zem
 • nahraď sladkosti ovocím, zeleninou a sladké vody ovocnými šťavami, vodou
 • pi viac vody z vodovodu, zníž spotrebu plastových fliaš
 • zbieraj a využívaj dažďovú vodu
 • nevyhadzuj vrecúško z desiaty, ale opäť ho použi
 • vymeň počítač za spoločnosť
 • viac smiechu a menej stresu
 • v zdravom tele zdravý duch
 • choď do školy radšej pešo alebo na bicykli
 • stravuj sa zodpovedne k životnému prostrediu
 • podporuj lokálne a sezónne potraviny
 • zníž spotrebu mäsa
 • neplytvaj potravinami
 • odmietni plastovú tašku v obchode
 • podporuj biodiverzitu vo svojej štvrti
 • postav búdku pre vtáčiky, zasaď kvety
 • nepoužité lieky odovzdaj do lekárne
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk