Mladý Európan
   Hlavná stránka » Akcie » Mladý Európan

Mladý Európan


       Dňa 21. apríla 2017 o 10:00 hodine sa uskutočnila súťaž "Mladý Európan 2017" na pôde Metského úradu v Žiline. Do súťaže bolo prihlasených 15 družstiev zo škôl Žilinského kraja. Medzi týmito školami sme boli aj my. Našu školu reprezentovali žiaci 3.B triedy - Petra Šimašeková, Silvia Olejková a Dominik Šulek.

       Vyhlasovateľom a organizátorom tejto súťaže bolo zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct na Slovensku. Súťaž otvoril zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma. Súťaž pozostávala z troch kôl, pričom prvé dve kolá absolvovali všetci účastníci a do tretieho kola postúpili len najlepšie tri družstvá. Obsahom prvého kola bol vedomostný test o informáciach týkajúcich sa Európskej únie, druhé kolo obsahovalo cudzojazyčnú krížovku. Tretie kolo pozostávalo z obrázkového kvízu. Počas spracovávania výsledkov, vyplnil náš čas Jaroslav Timko zaujímavou prednáškou o projekte Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. Naša škola sa umiestnila na ôsmom mieste.

       Silvia Olejková, 3.B

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk