ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2016/2017
   Hlavná stránka » Akcie » ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2016/2017

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2016/2017


       Dňa 26.4.2017 sa v priestoroch multimediálnej učebne č.27 na Gymnáziu Hlinská konala ŠVK, ktorá má svoju tradíciu na našej škole už päť rokov.

       Žiaci I. - III. ročníka si pripravili prezentačné príspevky z rôznych oblastí vedy a techniky, ktoré predniesli pred svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi. Tento rok sme v spolupráci s kolégiom Zelenej školy a v rámci týždňa Zelených škôl zapojili do ŠVK práce s environmentálnym zameraním. Študenti dokázali, že majú veľmi dobré vedomosti k danej téme.

       Do konferencie sa prihlásilo 16 prác, pričom odprezentovaných bolo 15:

1. Nina Knihová
Natália Ondreášová
Mäsitá strava
2. Veronika Kubová
Bronislava Martinková
Blízky východ
3. Erik Moravec Sýria a Irak (nesúťažné)
4. Richard Kraus
Samuel Hruška
Energia vody
5. Tatiana Remišová Šetrenie vody
6. Ivka Štrauchová
Dorotka Romanová
Meranie žiarenia v priestoroch RTG zariadení (nesúťažné)
7. Alexandra Závadská Číslo pí vo hviezdach
8. Monika Barčíková
Lenka Samcová
Život Žiliny v trigonometrických úlohách (nesúťažné)
9. Bianka Bačinská Predsudky (nesúťažné)
10. Ivka Hudeczková
Petra Kamenská
Najprínosnejší vynález : hodiny
11. Anna Bechná Depresia (nesúťažné)
Kompostovanie
12. Braňo Kasák
Vladimír Gelaček
Roztoky v kuchyni
13. Labovský, Káčer,
Hrabovský, Šábik
Roztoky v kúpeľni
14. Tomáš Habrún
Roman Srnka
Roztoky v kúpeľni
15. Vanesa Vániová Rakovina krčka maternice (nesúťažné)


       Tento rok sa rozhodla hodnotiaca komisia v zostave : p. Ďurek, p. Leibiczerová a p. Rančáková udeliť 1. Miesto a dve 2. miesta, pretože práce, ktoré sa umiestnili na druhom mieste, boli na rovnakej úrovni. Každý žiak získal za aktívnu účasť na konferencii certifikát a najlepšie prezentačné príspevky žiakov boli vyhodnotené v poradí:

       I. miesto : Alexandra Závadská, II.A
       II. miesto : Bronislava Martinková, Veronika Kubová, III.D
       II. miesto : Richard Kraus I.C, Samuel Hruška II.C

       Veríme, že žiaci v publiku získali nové poznatky, zároveň aktívne podporili prezentujúcich a hlavne, dotvorili príjemnú atmosféru celej konferencie.

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za motivačnú atmosféru, pričom veľká vďaka patrí aj vyučujúcim, ktorí zapojili žiakov a ukázali nám, že vedomosti a poznatky môžu mať veľmi zaujímavú podobu. Pevne verím, že sa stretneme aj v ďalšom ročníku ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE a zase o niečo pozdvihneme kvalitu tejto akcie.

       Zároveň v priebehu mesiaca máj budeme na stránke našej školy publikovať elektronickú sumarizáciu článkov z konferencie, kde prezentujúci žiaci predstavia svoje práce, aby sme mohli motivovať k budúcoročnej účasti aj nezúčastnených žiakov.

       Mgr. Ema Rančáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk