ŽSK ocenil pedagóga našej školy
   Hlavná stránka » Akcie » ŽSK ocenil pedagóga našej školy

ŽSK ocenil pedagóga našej školy


       Dňa 10. apríla 2017 počas slávnostného programu pri príležitosti Dňa učiteľov v historických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči bola jednou z ocenených pedagógov aj naša kolegyňa Mgr. Oľga Fašková - vyučujúca dejepisu a telesnej výchovy. Jej dlhoročné pôsobenie na Gymnáziu Hlinská v Žiline je spojené s mnohými aktivitami, či už je to kvalitne, zodpovedne a s plným nasadením odvádzaná práca na vyučovacích hodinách a v mimo vyučovacom čase pri vedení záujmovej činnosti, príprava žiakov na mnohé športové i vedomostné súťaže, odovzdávanie odborných skúseností mladým pedagógom a zakladanie tradícií v školských aktivitách a súťažiach zameraných na šport. Každoročne neúnavne spolupracuje s mnohými organizáciami, za čo jej bola udelená Cena fair play predsedu ŽSK a cena prezidentom Slovenského olympijského výboru "Najaktívnejší organizátor Olympijského festivalu deti a mládeže Slovenska". Svojou ústretovosťou, nekonfliktnosťou a pracovnou činnosťou je progresívnou aktérkou vzdelávacích a výchovných aktivít žiakov na gymnáziu.

Video zo slávnostného programu Dňa učiteľov:
       https://www.youtube.com/watch?v=gvVnG59mxoc
       https://www.facebook.com/pg/ZilinskyKraj/videos/


Srdečne blahoželáme!

       Kolektív Gymnázia Hlinská v Žiline


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk