Európsky týždeň finančnej gramotnosti
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » Európsky týždeň finančnej gramotnosti

Európsky týždeň finančnej gramotnosti


       Bol piatok 31. marca 2017, keď sme sa my, druháci, zúčastnili zaujímavej prednášky o financiách. Prednášajúcimi boli sympatickí zamestnanci Národnej Banky Slovenska. Počas ich prezentácie sme sa dozvedeli čo - to o tom, aká je úloha NBS, aké služby ponúkajú banky, podľa čoho si vybrať svoju banku a na čo si dávať v komplikovanom svete financií pozor.

       Na začiatku nám rozdali rôzne materiály, s niektorými sme pracovali a mohli sme si ich ponechať. Prednáška bola vedená modernou formou, s pomocou prezentácie. Obsahovala celkom tri časti, ktorým sme sa venovali. Po každom celku sme si, každý za seba, zahrali krátku hru, kvíz na našich mobiloch, aby sme si tak overili naše novozískané vedomosti. V každom kole vyhral ten, kto odpovedal správne, pričom bola rozhodujúca rýchlosť jeho reakcií. Odmenou boli hodnotné ceny. Počas celej prednášky sa nás prednášajúci pýtali rôzne otázky a na konci boli odmenení tí najaktívnejší žiaci.

       Naše žiacke poďakovanie patrí pani profesorke PaedDr. Sádeckej, že nám takúto prednášku v rámci predmetu Finančná gramotnosť zorganizovala a samotným prednášajúcim za hravou formou podané dôležité informácie pre život.

       Kristína Hodasová II.A       Spomínaná prednáška bola zrealizovaná v rámci vyučovacieho predmetu Finančná gramotnosť, ktorý je zaradený medzi vyučovacie predmety v druhom ročníku.
       Stretnutím s prednášajúcimi sme zavŕšili aktivity prebiehajúce počas Európskeho týždňa peňazí v dňoch 27. – 31. marca 2017. Žiaci si na hodinách Finančnej gramotnosti tvorili vlastné eurobankovky, pripravovali charitatívne podujatia, debatovali o individuálnom či rodinnom finančnom rozpočte, kreslili si vysnívaný nákup.
       Výučbu predmetu Finančná gramotnosť realizujeme aj prostredníctvom internetového portálu v spolupráci s organizáciou JA Slovensko www.jaslovensko.sk, vďaka ktorej majú naši žiaci možnosť získať certifikát o absolvovaní projektu.
       Vďaka modernej výučbe a efektívnym metódam žiaci získajú vedomosti z oblasti financií, ktoré budú v blízkej dobe určite potrebovať a aktívne využívať.

       PaedDr. Katarína SádeckáGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk