Amos 2017
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2017

Amos 2017


       Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou. Tradičný deň učiteľov spojený s anketou AMOS sa dňa 3. apríla 2017 opäť uskutočnil v našej školskej telocvični. Ako každoročne, aj tohto roku prebehlo hlasovanie v kategóriách: 1. Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou, 2. Učiteľ, ktorý má moje sympatie, 3. Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje, 4. Učiteľ, ktorý ma najkreatívnejšie hodiny a nakoniec kategória Absolútny Amos. Nesmieme však zabudnúť ani na najlepšiu triedu, za ktorú hlasovali učitelia.
       Pre všetkých zúčastnených učiteľov i žiakov bol pripravený bohatý a inovovaný program. Svojimi hudobnými vystúpeniami sa doň zapojili Matej Zapletal (III. B) v hre na klavíri, Eliška Stoklásková (I. A) v hre na priečnu flautu s klavírnym sprievodom Patrika Bučeka (I. D), Barbora Sušienková (IV. A) svojím spevom a Katarína Králiková (II. B) v úžasnom umeleckom prednese. Tohto roku sme však so zábavnými aktivitami nezabudli ani na učiteľov. Svoju myšlienkovú súhru nám v aktivite s názvom Pantomíma predviedol p. profesor S. Ďurek s p. profesorom M. Šutekom a p. profesorka Ž. Kubáňová s p. profesorkou Z. Bebčákovou. Tvár bez úsmevu nezanechala ani ďalšia aktivita – Hádanie piesní, do ktorej sa zapojili p. profesorky Ľ. Potočáková, K. Sádecká, E. Rančáková, Z. Matišíková a p. profesor Ľ. Červený. Nakoniec boli všetky oči v telocvični upriamené na video s rozhovormi od Dominika Pakoša (III. C), v ktorom žiaci odpovedali na rôzne otázky, týkajúce sa práce učiteľov. Celým programom nás sprevádzali moderátorky Ivana Štrauchová (III.B) a Viktória Hromadová (I. D). Zlatým klincom napokon bolo odovzdanie hlavnej ceny do rúk výhercovi kategórie Absolútny Amos, p. profesorovi Stanislavovi Ďurekovi.
       Veľké Ďakujem patrí najmä vedeniu školy za možnosť opäť pokračovať v tejto krásnej tradícii, všetkým učiteľom, bez ktorých by Amos nemal význam, ale i žiakom, členom Žiackej školskej rady, moderátorkám, technikom a všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení Amosa 2017.

       Andrea Repkovská, II. D


Výsledky hlasovania Amos 2017:


Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou
       1. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       2. RNDr. Ľubomír Červený
       3. Mgr. Oľga Fašková

Učiteľ, ktorý má moje sympatie
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. PaedDr. Žaneta Kubáňová
       3. PaedDr. Antónia Bartošová

Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
       1. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       2. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       3. RNDr. Ľubomír Červený

Učiteľ, ktorý má najkreatívnejšie hodiny
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. RNDr. Ľubomír Červený
       3. PaedDr. Žaneta Kubáňová

Absolútny Amos 2017
       1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
       2. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
       3. RNDr. Ľubomír Červený

Najlepšia trieda
       1. I. A
       2. IV. A
       3. II. C


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk