IT CAMP
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » IT CAMP
IT CAMP


       odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o podujatí IT CAMP, ktoré organizuje združenie Z@ict klaster v spolupráci s IT firmami v Žilinskom kraji. Cieľom podujatia je motivovať študentov stredných a vysokých škôl k výberu budúceho povolania v oblasti IT. Súťaž prebieha formou intenzívnej celodennej práce niekoľkých tímov zložených z campistov – žiaci v tímoch si rozdelia profesionálne zadania od IT firiem zo Žilinského regiónu a pracujú pomocou mentorov - ľudí z praxe, na ich splnení. Žiaci stredných škôl pracujú pod mentorovaním pedagógov z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Zapojené firmy ponúkajú najlepším študentom možnosť začať pracovať vo firme už počas štúdia.

       Viac informácií o podujatí nájdete na stránke: www.itcampzilina.sk

       PK INF


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk