Erasmus + Slovak week na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
   Hlavná stránka » Erasmus + » Erasmus + Slovak week na Gymnáziu Hlinská 29 v ŽilineErasmus + Slovak week na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline


       Počas slnečného týždňa v čase od 27.03. do 31. 03. 2017 sa stalo Gymnázium Hlinská v Žiline hostiteľskou školou pre projektových partnerov z 5 európskych krajín zo Švédska, Francúzska, Talianska, Grécka a Španielska. Jednalo sa o druhé spoločné stretnutie žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ s názvom European Students´ Climate Report. Keďže Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody, hlavnou témou tohto pracovného týždňa sa stala VODA. Z tohto dôvodu bolo našou snahou zamerať aktivity na túto životodarnú tekutinu s cieľom uvedomiť si, aká je voda vzácna a aké bohatstvo v podobe vody na Slovensku máme. V spolupráci so Správou NP Malá Fatra sme sa vydali po toku rieky Varínky, odkiaľ sme odobraté vzorky vody priniesli na analýzu na workshop do nášho moderného GYMZA chemického laboratória, navštívili sme Vodné dielo Gabčíkovo, vyčistili časť brehu rieky Rajčianka a cestu do školy. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Žiline (SHMÚ) nám na spoločnej besede vysvetlili príčiny a dôsledky vyčíňania počasia a v teréne demonštrovali metódy merania prietoku vodných tokov. Odborníci z Talianska nás uviedli prostredníctvom online prednášky do problematiky klímy a klimatických zmien. Učitelia spolu so žiakmi absolvovali aj workshop univerzity zo Švédska. To, že máme na Slovensku a priamo v Žiline šikovných a iniciatívnych mladých ľudí, sa mohli naši hostia presvedčiť na panelovej debate na Stanici Záriečie. Projekt bol spropagovaný reportážou v celoštátnej televízii https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/121850#2756 a v rámci Žilinského samosprávneho kraja https://www.youtube.com/watch?v=rLO0_gyTT7A.
       Po nezabudnuteľnom týždni plnom práce, ale i neopakovateľných zážitkov, sme sa s našimi zahraničnými priateľmi rozlúčili s prísľubom, že najbližšie sa vidíme v októbri 2017 v Španielsku.

       Fakt, že tento týždeň bol pre účastníkov naozaj špeciálny, vyjadrujú najlepšie názory účastníkov z Gymza tímu:
       Mne osobne sa tento týždeň veľmi páčil. Mohol som komunikovať a zlepšovať úroveň anglického jazyka. Na tento týždeň a hlavne na ľudí, ktorých som spoznal, nikdy nezabudnem. Máme jednoducho veľa zážitkov. Tento "Slovak week" hodnotím ako veľmi úspešný :). (Pavol Kubiš, I.B)
       Bola to skvelá skúsenosť do života. Mohli sme sa naučiť niečo nové, mali sme možnosť spolupracovať s ľuďmi z iných krajín. Celý týždeň bol skvelý, no myslím si, že aktivít bolo dosť a bol som rád , keď som si mohol konečne oddýchnuť. (Dominik Hrtánek, II.B)

       Myslím si, že to bola výborná skúsenosť. Je náročné plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to nehovorím o tom, že každý má ten svoj prízvuk a navzájom sme sa snažili si porozumieť. Dozvedeli sme sa o tom, ako to funguje s vodou v iných krajinách a tak isto sme sa mohli inšpirovať. (Viktória Hromadová, I.D)

       Bol to veľmi obohacujúci týždeň pre náš všetkých. Naučili sme sa rešpektovať iné kultúry, dozvedeli sa o globálnych klimatických problémoch a zlepšili naše jazykové schopnosti. (Romana Poprocká, II.A)

       Ak by som mal vyjadriť všetky pocity z minulého týždňa len jednou odpoveďou, tak by musela byť kilometre dlhá. Preto to zoberiem v skratke. Celý Slovak Week nemôžem hodnotiť inak ako pozitívne a skvelo. Projekt Erazmus+ a konkrétne týždeň na Slovensku mi neposkytol možnosť rozšíriť si znalosti len o klíme v iných krajinách, ale dal mi aj možnosť stretnúť úžasných priateľov na celý život. Takže ak by som to mal nejako uzavrieť, tak moje veľké ĎAKUJEM patrí projektu Erazmus+ a všetkým, ktorí sú v ňom zapojení, za jeden z najkrajších zážitkov môjho života. (Erik Moravec, II.C)

       Slovak week bol zatiaľ jediný, čo som absolvoval, takže to nemám s čím porovnať, ale bol to jeden z najlepších týždňov v mojom živote. Veľmi som si to užil, partia študentov bola úžasná, atmosféra bola taktiež super. Výlety a program spojení s projektom boli veľmi dobre naplánované a veľmi dobre zariadené. Ľudia tam boli komunikatívni a dokonca aj ochotní. Jednoducho super zážitok a hlavne skúsenosť, poznať iné kultúry, zvyky, tradície, správanie v spoločnosti cudzích ľudí. Prosto to bolo, ako som už spomínal, neskutočne dobrá skúsenosť. Už sa teším na niečo podobné a hlavne na môj výlet do Talianska. Dúfam, že to tam bude tak super, ako to bolo u nás. Ďakujem ľudom, ktorí tam boli a ktorí toto všetko organizovali alebo sa na tom aspoň nejako podieľali. Bolo to naozaj neskutočné. Ešte raz Ďakujem! (Oliver Laštík, I.A)

       Myslím, že Slovak week bol veľmi úspešný, či už po osobnej alebo projektovej stránke. Každý si našiel veľa kamarátov, zdokonalil si angličtinu a mal neskutočne veľa zážitkov, na ktoré bude dlho spomínať. Po projektovej stránke sa nám podarilo „odmakať“ kus práce a absolvovali sme veľa praktických aktivít, čím sme pomohli nášmu životnému prostrediu. (Ondrej Ondrušek, I.C)

       ,,Slovak Week,, bol pre mňa týždňom, počas ktorého som zlepšil svoje komunikatívne a prezentačné schopnosti, hlavne v anglickom jazyku. Spoznal som nových ľudí, od ktorých som mal možnosť sa veľa naučiť. Mal som možnosť spoznať názory na určité problémy, kultúru a zvyky ľudí z rôznych štátov prostredníctvom priamej komunikácie a workshopov. Za prínosné aktivity považujem prezentácie, workshopy, icebreaking aktivity (taktiež Laser Games), návštevu SHMÚ a čistenie okolia Rajčianky. Účastníci projektu Erasmus+ mali počas týchto aktivít priestor vyjadriť svoje názory na určité problémy a získať nové vedomosti. (Richard Kraus, I.C)

       Slovak Week prekročil moje očakávania. Aktivity boli skvelé a zároveň aj náučné. Najviac ma prekvapila aktivita, kde sme testovali kvalitu vody z Varínky a prišli sme na to, že je pitná. Ďalej sa mi páčilo aj to, že aj keď sme mali týždeň zameraný na vodu, tak sme mali diskusiu s mladými ľuďmi (do 23 rokov), ktorí dokázali zmeniť aspoň kúsok z nášho sveta, a tým nám dali nádej, že aj my dokážeme niečo zmeniť, len sa musíme snažiť. (Soňa Matulová, III.A)

       Katarína Kitašová a Zuzana Bebčáková, koordinátorky projektu


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk