OKRESNÉ KOLO SOČ 39. ročník
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » OKRESNÉ KOLO SOČ 39. ročník

OKRESNÉ KOLO SOČ 39. ročník


       Dňa 21. marca 2017 sa presne po roku naša škola opӓť zmenila na prehliadku tvorivého myslenia,odborných vedomostí, skúseností a talentu žiakov stredných škôl celého žilinského okresu. Už tretí krát sme sa stali organizátorom už v poradí 39. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti.
       Na pôde nášho gymnázia sa stretlo 65 žiakov z 13 stredných škôl z okresu Žilina, aby v príjemnej pracovnej a tvorivej atmosfére predstavili a obhájili 48 súťažných prác v 15 odboroch pred odbornými hodnotiacimi komisiami.
       Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie.Reprezentovalo nás 7 žiakov s 5 súťažnými prácami a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

Odbor č. 02 – Matematika, fyzika
2. miesto: I. Štrauchová, III.B, D. Romanová, III.D: „Meranie žiarenia v priestoroch s rӧntgenovým zariadením“


Odbor č. 11 – Informatika
1. miesto: Sandra Galovičová, IV.A: „Využitie dynamických polí,recordov a dátových súborov vo samovzdelávacej hre Vyskladaj si vedomosti“ - postup do krajského kola


Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:
1. miesto: Kristýna Koudelová, III.B: „Premena“ – postup do krajského kola
2. miesto: Bianka Bačinská, IV.A: „O nás v nás“ – postup do krajského kola


Veľká vďaka patrí aj Monike Barčíkovej z III.C s Lenkou Samcovou z III.B, ktoré sa síce neumiestnili na postupových miestach, ale rovnako úspešne reprezentovali našu školu na tejto súťaži. Verím, že zúčastnení žiaci, ktorí obetovali svojim prácam veľa zo svojho voľného času zúročia svoje schopnosti, zručnosti a nadobudnuté vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu, či už u nás na gymnáziu alebo neskôr na vysokých školách.

Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na súťaži, blahoželáme k umiestneniu a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla 2017na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.


V Žiline, 24. marca 2017

Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk