Motivačný workshop z nemeckého jazyka
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Motivačný workshop z nemeckého jazyka

Motivačný workshop z nemeckého jazyka
pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl: Deutsch - (k)ein Problem!?


       Dňa 17.03.2017 zrealizovali na našom gymnáziu vyučujúce nemeckého jazyka, Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Michaela Hreusová, motivačný workshop z nemeckého jazyka určený žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Zaujímavý workshop sa stretol s veľmi pozitívnymi reakciami nielen 17 zúčastnených žiakov, ale tiež ich pani učiteliek.

       Motivačný workshop bol realizovaný zábavno-náučnou formou. V starostlivo pripravovanom formáte dominovali kreativita a originalita. Jeho cieľom bolo odbúrať predsudky a strach z výučby nemeckého jazyka. Nechýbali ani aktivizujúce súťaže, v ktorých tí najlepší získali zaujímavé ceny. Žiaci si efektívne osvojili novú slovnú zásobu, oboznámili sa s reáliami, kultúrnymi zvykmi a tradíciami nemecky hovoriacich krajín, nahliadli pod pokrievku nemeckej kuchyne, priblížili sme im životný štýl obyvateľov krajiny, ktorej jazyk sa učia a spoločne potvrdili respektíve vyvrátili klišé o organizovaných a usporiadaných Nemcoch, ktorí sú/nie sú presní ako hodinky...

       V závere sa žiaci dozvedeli viac o I. type učebného plánu na našej škole, tzn. o možnosti navštevovať triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a získať tak Nemecký jazykový diplom I. stupňa (v 3. ročníku) a II. stupňa (vo 4. ročníku), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II, ktorý vydáva Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko.


       V Žiline 17.03.2017

       Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk